پرسشنامه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

پرسشنامه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

دسته بندی: -

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 132 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

(مورد مطالعه: صنایع کوچک ارومیه)

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش (word)
تعداد صفحات : ۸ صفحه

اعتبار پرسشنامه
برای تأمین پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به صورت آزمایشی روی ۳۳ نفر اجرا گردید و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ (وطن خواه، گوهری، عبدی، ۱۳۸۹؛ C. Morrow, C. McElroy, P. Scheibe,2011; Jinhui Wu, Zhang, G. Schroeder, 2011; Jayaram, L. Ahire, Dreyfus, 2010; Mar Fuentes-Fuentes, A. Albacete-Sáez, Javier Lloréns-Montes, 2004; Mellat Parast, G.Adams, C.Jones, 2011) و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تأیید قرار گرفت (۹۷/۰ = α ).

 

کلمات کلیدی

بهبود کیفیت

برنامه های بهبود کیفیت

بهبود کیفیت صنایع

 

مشخصات پرسشنامه
پرسشنامه سؤالات بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم یافته و شامل ۳۰ سؤال می باشد که هر سؤال دارای پنج گزینه می باشد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها حضوراً به پاسخ دهندگان تحویل شده است راهنمایی لازم به آنهایی که مشکلی در برداشت از سؤال داشته اند معمول گردیده است. همچنین به پاسخ دهندگان این اطمینان داده شده است که پاسخها به صورت محرمانه نگهداری شده و اشاره شده که ذکر نام و نام خانوادگی لازم نیست.

 

 

پاسخ دهید