طریقه جدید مدیریت بکپارچه اطلاعات فروشگاهی و ارزیابی اثرات آن بر افزایش ایمنی هوائی 4900 تومان

طریقه جدید مدیریت بکپارچه اطلاعات فروشگاهی و ارزیابی اثرات آن بر افزایش ایمنی هوائی

در این مقاله ابتداً به معرفی سیستم یکپارچه مدیریت فرودگاه پرداخته و سپس به تشریح سیستم هایی که با بکار گرفته شدن در چنین سیستمی به نحوی به ارائه خدمات، کنترل و اطلاع‌رسانی به مسافران و [...]

مشاهده و خرید